Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Ochrana osobních údajů

 1. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly společností CS-BETON s.r.o., se sídlem Velké Žernoseky 184, PSČ 412 01, IČ 47287586 (dále jen „Správce“), jakožto správcem, zpracovány ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a to:
  • pro účely vyřízení žádosti o poskytnutí informací k nabízeným výrobkům dle mých požadavků a případné realizaci objednávek zboží prostřednictvím poptávkového formuláře;
  • v rozsahu, ve kterém své osobní údaje pro tyto potřeby zadám, maximálně tedy v rozsahu:
   • platná e-mailová adresa
   • jméno a příjmení
   • telefonní číslo
   • kontaktní adresa
  • po dobu 6 měsíců od vyplnění kontaktního formuláře, v případě uzavření kupní smlouvy či jiného právního vztahu pak minimálně po dobu záruční doby na zakoupené výrobky či zákonné archivační doby daňových dokladů
  • manuálně přímo Správcem.
 2. Stvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou skutečně mými osobními údaji a že vyjádřený souhlas s jejich zpracováním je zcela dobrovolný. Beru na vědomí, že mám právo požádat přímo Správce osobních údajů, o poskytnutí informace o způsobu zpracování mých osobních údajů, o přístup k mým osobním údajům a o jejich opravu.
 3. Beru dále na vědomí, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů. V souvislosti s výše uvedeným se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud Správce nebo příslušný zpracovatel výše uvedené žádosti nevyhoví, nebo i přímo, bez předchozího podání žádosti.
 4. Uvědomuji si, že tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoli zcela odvolat, a to na csbeton@csbeton.cz.
 5. Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpřístupněny třetím subjektů pouze za účelem realizace zakázky, kvůli které jsem Správce kontaktoval – dopravce nebo prodejce stavebnin.
 6. Zaškrtnutím políčka označeného textem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ potvrzuji tento Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyjadřuji srozumění s výše uvedeným textem.